Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

Vlaanderen | Paasboodschap 2024 van de Werkgroep Pro Fide

01 april 2024

Waarde Ordebroeders en -zusters in Sint-Jan,

Waarde donaten en kandidaat-donaten,

Goede vrienden en lieve dames,

Beste vrienden van OSJ,

Met een beetje vertraging bezorgen we u als bijlage de Paaswens namens de werkgroep Pro Fide.

Genegen in X° en St-Jan

Geert Audoore

Commandeur Vlaanderen

osj op facebook