Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

Adem in, de Geest van GodAdem in mij, Heilige Geest, dat ik beseffen mag wat heilig is. Stuw mij, Heilige Geest, dat ik
Waarde Zusters en Broeders, De afgelopen dagen was het prioraat van de Benelux en onze priorij van de Lage Landen samen
  Sinds een paar jaar steunen wij met de Commanderij Brabant een project in India, voor de opleiding van meisj
Waarde Ordebroeders en -zusters in Sint-Jan,Waarde donaten en kandidaat-donaten,Goede vrienden en lieve dames,Beste geï

osj op facebook