Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

OSJ steunfonds

OSJ-Steunfonds biedt financiële steun aan projecten in alle DAC-landen. Deze landen zijn door de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC, Development Assistance Committee) van de OESO erkend als ‘ontwikkelingslanden’ waarvoor prioritaire hulp nodig is. Het OSJ-Steunfonds is door het ministerie van Financiën erkend. Giften aan dit fonds zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Een klein overzicht van enkele projecten:

  • De bouw van een community center in Kenia
  • Weeshuizen en opvangtehuizen voor kinderen
  • Alleenstaande moeders in India, Togo en Ethiopië
  • Hulp aan AIDS-projecten in Zuid-Afrika
  • Scholingsprojecten in Congo, El Salvador, Brazilië, Sri Lanka, Cambodja, de Centraal-Afrikaanse Republiek
  • Waterprojecten in Ghana
  • Kleine wederopbouwprojecten in Haïti, de Filipijnen, Nepal
  • Het uitwerken van viskweekprogramma’s in Congo
  • enz.

Weet in elk geval dat 100% van uw gift naar het caritatieve doel gaat. We houden geen administratiekosten in.

item image1
item image2

osj op facebook