Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

Visie

De leuze van de Orde luidt 'Pro Fide et Utilitate Hominum', voor het geloof en tot nut van de medemens. Centraal staan hierbij de waardigheid van de mens, zowel op materieel als spiritueel vlak.

De Orde ziet het als haar opdracht om op een doorleefde en tegelijk eigentijdse manier gestalte te geven aan de christelijke boodschap en de christelijke geloofsbeleving.

Een druppel op een hete plaat? Uiteraard kunnen we niet alle nood uit de wereld helpen, maar elk klein gebaar kan van grote betekenis zijn voor een medemens. In een woestijn telt elke druppel.

In een tijd waarin solidariteit sterk onder druk staat door politieke en economische onzekerheid, heeft onze samenleving minder oog en begrip voor wie het (even) niet op eigen kracht kan redden. Met giften en talrijke activiteiten tracht de Orde kleinschalige en heel gerichte projecten te steunen of uit te werken.

Onze twee vzw’s, ‘OSJ- Op de Bres’ en ‘OSJ-Steunfonds’, zorgen voor een transparante en doeltreffende organisatie van binnenlandse en buitenlandse projecten.

item image1
item image2

 

osj op facebook