Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

Projecten

Hier volgen een paar voorbeelden van projecten in binnen- en buitenland.

Het project "Talitha Cumi" in India

Sinds een paar jaar steunt de Commanderij Brabant en de hele OSJ een project in India voor de opleiding van meisjes. Daardoor raken zij weg uit de vicieuze cirkel van kinderhuwelijk en slavernij. 

Van onze contactpersoon ter plaatse hebben we weer wat info gekregen, een brief van de plaatselijke bisschop met een dankwoord aan de Orde van St.-Jan en tenslotte nog een krantenartikel over een van de studentes ("TCU").

Je kan deze teksten lezen via de volgende link: Project Talitha Cumi in India

Koen Jacobs

 

Village de paix de Saint-Jean

Naar aanleiding van het laatste nieuwe project “Village de Paix de St.Jean” à MWOGO,
werd een nieuwe montage gemaakt als beeld van evolutie van de werking van onze vzw Projecten Burundi,  
die aan de basis ligt van zoveel kleine en grote projecten, samen met de steun van meerdere organisaties.

Wil het laten binnenkomen in uw hart, het is zeker de moeite waard.

Wij willen hierbij vooral Broeder Eddy De Pandelaere bijzonder danken voor dit prachtige werk.

Dank aan jullie allemaal voor uw aandacht en uw steun.

Hierbij naar de link van de montage Burundi 2023.

https://youtu.be/dAp7Il2P5iA

Marc en Jeannette

 

Osjosma

Osjosma, voluit Orphelinat Saint-Joseph Ouvrier de Saint-Michel de l’Attalaye, is een weeshuis in het Plateau Central van Haïti. In 2023 geeft het weeshuis onderdak aan een twintigtal kinderen en jongeren. Tijdens de coronaperiode werd even gas terug genomen. Nu er einde 2022 en begin 2023 een veertiental jongeren het huis verlaten hebben, is er weer meer plaats. De capaciteit is maximaal 3 leefgroepen van 15 kinderen, jongeren verspreid over 3 gebouwen.
Het maandelijkse budget bedraagt momenteel (2023) 4.750 USD per maand. Dat geld is nodig om alle kosten te betalen met inbegrip van de lonen van de 16 personeelsleden. Op termijn – als alle investeringen uitgevoerd zijn – zal het weeshuis op eigen benen kunnen staan. Daarvoor moet de reeds bestaande boerderij flink uitgebreid worden.

Door de jaren heen hebben al 30 jongeren het weeshuis verlaten. Zij hebben een onbezorgde jeugd gehad en net als de huidige bewoner(tje)s het voordeel gehad van een goede verzorging: een liefdevolle omgeving, voldoende eten, naar school kunnen gaan, een eigen bed en eigen spullen, speelgoed, medische verzorging en zo meer.

Meer op www.osjosma.be en op fb osjosma, good to help these kids.

 

NIEUW !! PROJECT : Leefbare wijk Bumba in Kinshasa

De wijk Bumba, 60.500 inwoners waarvan de helft kinderen, ligt in de gemeente Ngaliema in Kinshasa. Zoals veel andere wijken in Kinshasa , is de wijk op ongeplande wijze ontstaan op een heuvel waardoor ontoereikende toegankelijkheid en nutsvoorzieningen. Tom D’Haeyer, zoon van medezuster Lieve Ponnet , is expert in integraal waterbeheer. Hij startte er drie jaar geleden op eigen initiatief een proefproject met de bedoeling de toegang tot drinkwater- en sanitaire voorzieningen te verbeteren , beter regenwaterbeheer te organiseren en de bevolking van de wijk te sensibiliseren voor betere hygiëne en waterbeheer.De erosieproblematiek ,met mega-ravijnvorming tot gevolg, staat centraal in het project om de andere doelstellingen te kunnen realiseren. In dit kader worden kweekbedden aangelegd voor de vermeerdering van beplanting voor erosiebestrijding (diep wortelend gras en bamboe) . Die beplanting kan op termijn geleverd worden aan andere ravijnen en zelfs aan andere wijken, wat zorgt voor tewerkstelling in de wijk Bumba. De resultaten van het proefproject zijn hoopgevend . ‘VZW De Vrienden van Mbala Mbala’ werd opgericht en zowel in Vlaanderen als in Kinshasa hebben zich intussen competente partners achter het project geschaard. In Vlaanderen zijn dat NGO Join for Water ( voorheen Protos) , Ingenieurs zonder Grenzen , Antea Group Belgium .
Tom D’Haeyer volgt de uitvoering van het project kort op bij de lokale partners en gaat het project ter plaatse bezoeken. Lieve Ponnet kent zelf de wijk en kent persoonlijk tal van medewerkers ter plaatse.Het project werd erkend door de Koning Boudewijn Stichting voor deelname aan de Warmste Week.

OP DE HIERNA VERMELDE WEBSITE LEEST U MEER OVER "Leefbare wijk Bumba - Kinshasa" :

www.mbala-mbala.org

Afbeeldingsresultaat voor mbala mbala

NIEUW !! Project Sint-Jansdorp in Burundi

Het komende werkjaar zal in de commanderij Vlaanderen in het teken staan van o.a. het project "Sint-Jansdorp" in Burundi. Dit project staat olv en wordt opgevolgd door Vice-Commandeur Marc Van Huffel en zijn echtgenote Jeannette, die wekelijks contact hebben met de verantwoordleijken ter plaatse.

Onderaan deze bladzijde leest u reeds een eerste benadering in de bijlage Sint-Jansdorp.

Foto's en verdere verslaggeving volgen.

 

NIEUW !! Project PELICANO i.s.m. de 154ste promotie SSMW van de Koninklijke Militaire School

De laatstejaars-studenten in de Militaire School van de richting SSMW (sociale en militaire wetenschappen) hebben de traditie zich te engageren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en doen dit aan de hand van een sociaal project. 

Dit jaar koos de 154ste promotie om de stichting PELICANO te steunen. 

Pelicano is een stichting die kinderen in armoede en in nood duurzame bijstand biedt. 

Dat doet zij door permanente materiële ondersteuning tot aan het einde van de studies of opleiding. 

Haar inkomsten haalt PELICANO uit activiteiten, sponsoring en schenking en garandeert dat de steun rechtstreeks naar het welzijn van het kind gaat. 

De laatstejaars willen hiertoe ook actief en sportief hun steentje bijdragen door het organiseren van een 154-uren loop doorheen Brussel met het doel 154 kinderen te kunnen ondersteunen.

De officiële overhandiging van de cheque aan Pelicano gebeurt op het jaarlijkse Bal van de KMS, waar ook het project nogmaals in de kijker wordt gesteld.

Hierbij een kort report mbt het project "Pelicano" gesteund door de Commanderij Vlaanderen via de 154 ste promotie Sociale en Militaire wetenschappen van de Koninklijke Militaire School,


afgesloten vorige woensdag, vlak voor de eindexamens van hun 2 de Master.

 

 " Naar jaarlijkse traditie organiseren de laatstejaarsstudenten van de Koninklijke Militaire School het 'Project 5 SSMW', een reeks activiteiten ten voordele van een goed doel doorheen het jaar.

Afgelopen woensdag werd het project beëindigd met de 'end activity'.

Verschillende teams van de andere promoties namen deel aan amusante uitdagingen,

waarna er getoost werd op de 154ste promotie Sociale en Militaire Wetenschappen tijdens de jaarlijkse barbecue. 

Ook de volledige opbrengst van het project werd bekend gemaakt: maar liefst 21.540 euro werd ingezameld!

Dit jaar koos de 154ste promotie SSMW de 'Stichting Pelicano' als goed doel.

De leerlingen vinden het uiterst belangrijk dat alle kinderen zichzelf ten volle kunnen ontwikkelen.

Vandaar hun keuze voor dit project, want Pelicano biedt financiële ondersteuning voor kinderen in armoede.

Het 'Project 5 SSMW' kwam tot een hoogtepunt tijdens de 154-urenloop, waarin de leerlingen 154 uren door Brussel liepen.

De 154-ste promotie dankt al haar sponsors en draagt eenieder die van ver of nabij gesteund en bijgedragen hebben aan dit waardevol project een warm hart toe en dit in naam van alle kinderen van Pelicano.

Olt.van het Vliegwezen Pieter-Jan D'hondt, 154 SSMW "

 

Witte Mol

Witte mol is een modern dienstencentrum dat zorgt voor de opvang en begeleiding van mensen met een zware handicap en hun familie. Het wil op een deskundige wijze het welzijn van personen met een handicap bevorderen.
Het doel van De Witte Mol is haar bewoners een zo gelukkig mogelijk leven te laten leiden. Het gaat er in De Witte Mol levendig en vrolijk aan toe. Er is een grote dynamiek, een grote bereidheid tot vernieuwing, en een grote daadkracht.
De Witte Mol is actief. We trekken er op uit met onze bewoners. We wandelen, gaan zwemmen of paardrijden, maken uitstappen naar de markt of de winkel. Zo wordt voor de bewoners afwisseling, integratie en uitwisseling met de omgeving nagestreefd.
Ook staan er altijd vrijwilligers klaar om een handje toe te steken. Zij gaan mee wandelen of zwemmen, nemen het strijken op zich, doen al het naai- en verstelwerk, onderhouden de tuintjes, laten bewoners op bezoek komen, enz.
Met deze bijdrage wordt een gedeelte van de reiskosten naar Lourdes deze zomer betaald. 

 

Het Neuro-psychiatrisch ziekenhuis Caraes Ndera

Het Neuro-psychiatrisch ziekenhuis Caraes Ndera is de nationale referentie voor neurologische zorg in Rwanda. De dienst bestaat uit hospitalisatie, klinische neurofysiologie, consultaties ambulante patienten en neurologische revalidatie. De kosten voor de patiënten zijn vrij hoog en het ziekenhuis zoekt externe financiële ondersteuning zodat ook de meest kwetsbare neurologiepatiënten - dikwijls gemarginaliseerde personen - kunnen behandeld worden. De steun zal ondermeer gebruikt worden om aan de patiënten een toelage te geven voor de aankoop van medicatie. Het ziekenhuis wordt ondersteund in een samenwerkingsverband met het UGENT - Dienst Neurologie.

 

Benin

Benin. Toegang tot gezondheidszorg is in sommige delen van de wereld een cruciaal probleem. Om de bestaande noden te lenigen schuimen de Mercy Ships-teams de zeeën af en zetten ze koers naar de armste landen van onze planeet. Hun credo: Als je niet naar het ziekenhuis kunt komen, komt het ziekenhuis naar jou.
Het betreft een internationale liefdadigheidsorganinsatie waarbij alle medewerkers - chirurgen, verpleegsters enz op vrijwillige basis werken! Zij worden er niet voor betaald en moeten er zelfs hun eigen verblijf betalen.
Zij doen verzorging met hoogstaande geneeskunde + opeising ter plaatse van ziekenhuispersoneel, opleiding chirurgen enz. Het ziekenhuisschip -de Africa Mercy met alles erop en eraan - 5 operatiezalen, 78 bedden ligt soms tientallen maanden ergens aan de kade (vooral West Africa) en verleent zorg aan de meest behoeftigen. De ambitie is een tweede schip te kopen waarschijnlijk/hopelijk ook met steun van Bill Gates.

 

Wemelkampen

Wemelkampen: een wemel is iemand die niet kan stilzitten, die vanbinnen en vanbuiten altijd maar wriemelt en beweegt, die zich niet lang op hetzelfde kan richten, en in heel veel dingen geinteresseerd is, kortom, iemand met adhd.
Het wemelkamp heeft als doel kinderen en grote mensen met adhd, en hun gezinnen, zichzelf en elkaar te laten tegenkomen in het bos. Daar waar de basiselementen van de natuur aanwezig zijn, en de beschaving met al zijn lawaai en drukte zoveel mogelijk afwezig is, is de kans groter dat een wemel even tot rust en dus zelfbespiegeling komt.
Wemelactiviteiten lijken sterk op die van jeugdbewegingen. Tenten bouwen en erin slapen, Boomhutten sjorren, het bos verkennen, samen spelen en knutselen, samen koken en eten, enz..
Het verschil is dat bij de wemels de activiteiten niet verplicht zijn, en een misstap niet bestraft wordt, maar gebruikt wordt als een middel om over het gedrag te praten.
Om dit kamp te organiseren is er veel mankracht en materiaal nodig, meer dan bij een gewoon kamp. Wemels hebben enerzijds een grote behoefte aan vrijheid en ruimte, anderzijds een nood aan structuur en grenzen. Met deze bijdrage wordt er keukengerief gekocht voor de zomerkampen.

 

Het 'Saranalaya'

Het 'Saranalaya' is een weeshuis in India waar een 50-tal vooral weeskinderen uit de slums verblijven.
Het weeshuis is opgericht door Veerle en Jan, 2 Belgische kinderartsen waarvan de kinderen momenteel op onze school les volgen.
Het project loopt over een periode van 3 jaar en vorig jaar hebben wij 13.000€ ingezameld. Hiermee konden ze het sanitaire blok renoveren en kunnen ze muurverf kopen.
Deze zomer trekken we met meer dan 20 leerlingen n 4 begeleiders met een India kenner-begeleidster en tevens goede vriendin van Veerle & Jan waaronder ook mezelf, 3 weken op inleefreis naar het weeshuis. We zullen er meedraaien in het dagelijkse leven. Maar ook de handen uit de mouwen steken, waaronder schilderen, helpen renoveren waar mogelijk, les geven in het nabij gelegen schooltje, koken, spelletjes spelen met de kinderen, ... de concrete invulling moet nog worden vastgelegd. Eén project staat zo goed als vast en zouden we zeer graag willen realiseren. Als ICTer wil ik daar een computer lokaal inrichten met laptops. (waarom Laptops: deze hebben een batterij want de elektriciteit valt regelmatig uit...)
We zouden deze van hier meenemen omdat het opsturen van materiaal/containers niet evident is en we hebben afgesproken dat we maar 10 van de 20kg aan persoonlijke bagage zullen meenemen. De rest vullen we op met alles wat enigszins draagbaar is en vooral waar ze nood aan hebben. Want alles wordt in nauwe samenspraak met Sundar, de plaatselijke hoofdverantwoordelijke, overlegd.
Hier vind je alvast meer informatie op hun website https://www.care-india.be/nl/kindertehuissaranalaya

 

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika. Een van onze leden is verantwoordelijk voor de ‘care-givers’. Dat zijn een veertigtal medewerkers die dagelijks medicamenten en voedselpakketten bezorgen aan aidspatiënten. Zij zien erop toe dat de zieke de medicamenten inneemt samen met hun voedsel. De medicamenten en het voedsel worden ter plaatse gebracht te voet, met de fiets, met een brommer of met het openbaar vervoer. Hij zorgt voor de aankoop van de fietsen, de brommers, de bus tickets, de brandstof en geeft the care givers een kleine vergoeding plus een dagmaaltijd. Voor de meesten is dit hun enige inkomen. 

 

De Berkjes

De Berkjes, voluit Westvlaams Observatie- en Therapeutisch Centrum De Berkjes, is een van de 7 observatie- en behandelingscentra in Vlaanderen. Er worden 44 kinderen (3 tot 14 jaar) en 16 adolescenten (12 - 18 jaar) begeleid met gedrags- en/of emotionele problemen, al dan niet in combinatie met leerproblemen. Het project BOL (Berkjes-on-Line) is zeker al een 10 tal jaar lopende. Doel hiervan was en is nog altijd de PC een gepaste plaats te geven. Dit is echter een nooit eindigend project. Niet alleen door het regelmatig uitvallen van computers, die dan moeten vernieuwd worden, maar ook door de steeds toenemende vraag van het onderwijs om de PC te integreren in de leerplannen. Dit jaar zijn ze gestart met een ambulante werking voor kinderen/adolescenten. Zij zijn op zoek naar de middelen om een kleine ICT klas in te richten.

 

Straatkinderen Addis Abebba

Straatkinderen Addis Abebba: het betreft een kleinschalig ontwikkelingsproject waarin 17 straatkinderen werden opgevangen door Kris Audoore, bijgestaan door twee Ethiopische vrouwen. Zij staan in voor onderdak, voeding, medische zorg, kledij, opvoeding en onderwijs. Van 11 kinderen heeft Kris Audoore inmiddels het legale voogdijschap aanvaard. Het huisje/onderkomen dient aangepast en gerenoveerd te worden.

 

Viskwekerij in Bas Congo

Viskwekerij in Bas Congo. In de parochie van Miyamba lagen een aantal verwaarloosde vijvers. Naar het voorbeeld van Luozi is men hier begonnen met de oude vijvers verder uit te graven en te vergroten. Nu beschikt men hier over vier grote vijvers waar men kleine visjes heeft uitgezet. Een klein team bewaakt de vijvers en zorgt voor extra voedsel. Wat het dorp zelf niet verbruikt kan op de markt verkocht worden. Kleinschalig en duurzaam. https://www.clemensactie.be/cms/jupgrade/index.php/nl/

osj op facebook