Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

Osj op de bres ASBL

OSJ-Op de Bres steunt projecten in het binnenland en alle niet-DAC-landen. Enkele voorbeelden van binnenlandse projecten: steun aan palliatieve zorgprojecten, steun aan minderbedeelden via onder andere Poverello, steun aan gehandicaptenorganisaties voor ontspanning en aankoop materieel, hulp aan zieken voor de Lourdesbedevaart, een bijdrage voor het Dienstencentrum Sint-Oda te Overpelt, steun aan Wemelkampen, enz.

Giften voor deze projecten zijn niet fiscaal aftrekbaar.

item image1
item image2

osj op facebook