Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

OSJ Disclaimer

Deze disclaimer geeft de voorwaarden voor uw gebruik van de OSJ website weer en kan op regelmatige tijdstippen worden aangepast zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Deze website wordt beheerd en is in eigendom van de feitelijke vereniging Orde van Sint-Jan (“OSJ”), Prioraat van de Lage Landen, p/a Kanselarij - Gentstraat 84 -9700 Oudenaarde (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Door de toegang tot en het gebruik van deze website (ook na wijzigingen), stemt u in met deze Disclaimer. Daarom raden wij u aan deze Disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen. De laatste wijzigingen aan deze Disclaimer dateren van juni 2016.

De OSJ website is voor iedereen publiek toegankelijk en bedoeld als een louter informatief platform. Binnen dit kader doen wij dan ook ons best om alle informatie gepubliceerd op deze website zo correct mogelijk te weerspiegelen en up-to-date te houden. Hoewel wij hieraan grote zorg besteden, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie volledig en correct is. Daarom kunnen we ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Daarnaast kan deze informatie ook niet als een persoonlijk oordeel of een advies van één van onze leden worden beschouwd.

Verder wordt de inhoud van deze website beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hierbij hebt u het recht om deze inhoud louter voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken, voor zover u de verdere voorwaarden in deze disclaimer respecteert.

Concreet bevat deze website informatie, foto’s, tekst, logo’s, artikelen, en ander materiaal die door auteursrechten, merkenrechten, en/of andere eigendomsrechten zijn beschermd. OSJ is eigenaar of licentienemer van deze rechten, waardoor de inhoud van de OSJ website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving. Bijgevolg kunt u niet zomaar de inhoud van deze website hergebruiken, wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, verkopen, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze exploiteren. Daarnaast dient u voor het maken van een snelkoppeling naar onze website steeds eerst onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vragen.

Indien een website een snelkoppeling naar deze website bevat of indien deze website snelkoppelingen bevat naar andere websites die niet door OSJ worden beheerd, kan OSJ echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. OSJ beschikt immers niet over de mogelijkheid om de volledige inhoud van deze websites te controleren.

Hetzelfde geldt overigens voor de privacypraktijken van dergelijke websites. Aangezien OSJ belangt hecht aan uw privacy, heeft zij een apart Privacybeleid[KVGO1]  voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website.

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, is OSJ is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) enige schade geleden door technische moeilijkheden van deze website omwille van virussen, systeemonderbrekingen of snelkoppelingen van en naar deze website, verlies van informatie, schade veroorzaakt door uw eigen informaticasysteem, en elke schade veroorzaakt door een verkeerde inschatting of fouten die u begaat.

Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Voor zover toegelaten bij wet, is elk geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van deze website onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken territoriaal bevoegd voor Oudenaarde (België).

Voor verdere vragen of klachten over deze Disclaimer, kunt u steeds bij ons terecht via bovenvermelde contactgegevens.

osj op facebook