Prioraat der lage landen

De Orde van Sint Jan, voluit de Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders, vindt zijn oorsprong in een eeuwenlange traditie van hulpverlening aan noodlijdenden. Vanuit een christelijke en oecumenische inspiratie tracht de Orde hulp te bieden aan mensen in nood. De Orde is actief in binnen- en buitenland. Nood en leed kennen immers geen grenzen.

De leuze van de Orde luidt 'Pro Fide et Utilitate Hominum', voor het geloof en tot nut van de medemens. Centraal staan hierbij de waardigheid van de mens, zowel op materieel als spiritueel vlak.

Onze visie

Prioraat der lage landen

OSJ Op de bres

OSJ-Op de Bres steunt projecten in het binnenland en alle niet-DAC-landen. Enkele voorbeelden van binnenlandse projecten: steun aan palliatieve zorgprojecten en steun aan minderbedeelden via onder andere Poverello.

MEER INFO

OSJ STEUNFONDS

OSJ-Steunfonds biedt financiële steun aan projecten in alle DAC-landen. Deze landen zijn door de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de OESO erkend als ‘ontwikkelingslanden’ waarvoor prioritaire hulp nodig is.

MEER INFO