The knight's order of saint john

Pro Fide et Utilitate Hominum

Jaarproject 2023

Nationaal Project 2023 : Heaven On Planet Earth (HOPE)

 1. LOCATION :

 Pachapalayam (Coimbatore)... Coimbatore (Koyamputhur) is één van de belangrijkste grootsteden in de deelstaat Tamil Nadu, aan de oever van de Noyyal River en omgeven door de Ghats bergketen. Coimbatore is op vlak van bevolking de tweede grootste stad in Tamil Nadu, na Chennai, en de 16de stadsagglomeratie in heel India. De grote meerderheid leeft in extreme armoede. Bevolkingsaantal volgens de laatste tellingen in 2011: 1.584.719 (nu ca. 1.859,000 i.f.v. gemiddelde bevolkingsaangroei in India sedert 2011). Vgl.: Antwerpen 530.000 inwoners in 2022. Bevolkingsdichtheid 6.441/km² (vgl. België in 2022: 377/km²).

 

 1. DOELGROEP(EN) :

 Het HoPE centrum maakt deel uit van een keten van 100 HoPE Centers van de TriPura Stichting in India met in totaal zo’n 4,500 kinderen die worden opgevangen en ondersteund, waarvan 44 bij ons. Ouders zijn vaak aan moederszijde huisslaven, aan vaderszijde is er de werk loosheidsproblematiek en vaak verslavingen (meestal alcohol). Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen lopen een groter risico om hun ontwikkelingspotentieel niet te bereiken: ze zijn niet fysiek gezond, noch emotioneel veilig, sociaal competent of in staat om ten volle te leren, wat leidt tot een verlies aan latere inzetbaarheid en levensvervulling als volwassenen, en zo loopt de generatie armoede door. Hope Centers bieden Hope kinderen alle nodige zorg en onderwijs. Dit jaar hebben we formeel de componenten fundamentele schrijf - en rekenvaardigheid in het les - curriculum ingevoerd. Gevolg: 93% hogere leerresultaten werden bereikt.

 1. TOTAAL AANPAK :

Hoewel de kinderen hun woonomgeving niet verlaten, werken we zoveel mogelijk met een totaal-aanpak buiten de schooluren en in de schoolvakanties :

 1. PERSONAL TRANSFORMATION PROGRAM (PTP) belang opbouwen succesvolle loopbaan voor de kinderen EN hun gemeenschap: passende beroepskeuze
 2. STUDENT LEADERSHIP leiderschapskwaliteiten om HOPE te creëren Hoe: dmv spelletjes het belang ontdekken van observatie, planning, teamwerk, besluitvorming, probleemoplossend gericht zijn, moed en empathie. Taak: reëel bijdragen aan hun gemeenschap
 3. RED DE PLANEET met een 1 klein plantje per keer
 4. NASCHOOLSE ONDERSTEUNING motivatie voor eindejaarsexamens: behalve bijlessen motiverende citaten en eenvoudige studietips
 5. KUNST & HANDWERK creativiteit ontwikkelen en plezier bij kunst en handwerk
 6. INTERACTIEVE GROEP vraag en antwoord sessies
 7. HOPE SUPERSTAR erkenning goede prestaties, motivatie
 8. MINI MEALS & GEBED Voedzaam, gezond voedsel, dagelijkse gebeden en dankbetuigingen
 9. CELEBRATIONS & FESTIVALS Bvb. International Women's Day, Holi, International Day of happiness, World Health Day, Earth Day, World Malaria Day, International Dance Day, Mother's Day, World Hunger Day, and World No Tobacco Day.
 10. HoPE KINDEREN HELPEN OUDEREN Hope -teams van vrijwilligers met o.a. HoPE kinderen bezoeken elke ouderling en bezorgen maandelijkse voedsel - en hygiënepaketten, en brengen samen quality time door met de ouderen.

Soms is er ruimte voor extra’s die eigenlijk absoluut basics zijn: bvb. schoolbanken, ondergoedsets voor zo’n 1,700 kinderen, diwali en kerst pakketten, schooltassen, …; voor de ouderen: matrassen, dekens, orthopedische hulp - middelen (dank U, CM !) zoals rolstoelen (ook paralympische) en wandelstokken.

 1. PROJECT: DE DIGITALE KLOOF: hier komt OSJ-landen in beeld !

 1.WAT: met UW HULP werd een Computer Development Centre opgezet en operationeel gemaakt in Coimbatore, voor gemarginalizeerde kinderen en tieners, en kansarme groepen. We trainen hun computervaardigheden. Het center werkt als een trainingcentrum voor HoPE kinderen uit Pachapa - layam en Vellanaipatti. Hier wordt onze doelgroep uitgebreid naar werkloze jeugd, vaak werkloos ingevolge gebrek aan informaticakennis, en meisjes en vrouwen uit achtergestelde middens. Dit verhoogt hun tewerkstellingskansen enorm.

2.WAAROM: Overheidsonderwijs ontbreekt de middelen en kinderen krijgen pas in het hoger secundair onderwijs informatica, en missen heel wat tewerkstellingskansen.

3.DOEL : kennis en vaardigheden vergroten, en dus kansen op werk, voor de HoPE - kinderen, maar ook (tijdens de schooluren wanneer de trainingcenters ongebruikt zijn) voor kansarmen uit hun gemeenschap.

4.PRAKTISCH : twee full -time computerleraren geven les en houden het PC -netwerk in stand. Onze HoPE Center Zonecoordinator geeft constante opvolging, en het Tripura Hoofdkantoor in Chennai zorgt voor een correct management. De syllabus die werd samengesteld heeft een 16 weken -curriculum. Er zijn twee onderdelen: Syllabus 1 is een inleiding op PC’s en hoe ze werken. Syllabus 2 gaat over computergebruik, de software en internet. De syllabus wordt gebruikt door HoPE - kinderen en wordt aangepast naar andere kansarme groepen afhankelijk van hun vaardigheden. Zorg op maat …

HoPE Learning Center -kinderen volgen 2 uur les per dag in groepen van vijf: 60 tot 70 kinderen per jaar worden zo getraind. Werkloze jeugd en kansarmen volgen les op weekdagen, lessen van drie uur ieder gedurende drie maanden: er worden er 60 opgeleid per jaar. Er wordt les gegeven in Word, Powerpoint, Excel, Paint, e-mailcommunicatie en internetgebruik. Wie succesvol het curriculum doormaakt en slaagt in de offline testen krijgt een wettelijk erkend certificaat.

5.BUDGET: Het totale budget voor de inrichting van het computer center is USD 3,807 (3.650 €) per computerklas, en de operationele kosten bedragen maandelijks USD 294 (270 €). We willen het centrum alvast drie jaar operationeel hebben. Dat maakt een totaal van 17.053 € .

Dank ! Aan de Commanderij Slype-Caestre & Aan U allen, Broeders en Zusters, OM HET WONDER TE ZIJN IN HET LEVEN VAN ONZE HoPE KINDEREN ! Elk HoPE-kind is dankbaar voor de liefde en zorg die ze krijgen in Hope Centers. Deze liefde inspireert hen en motiveert hen om elke dag lessen te volgen. Zo wenkt de levensvervulling ipv generatie-armoede, en de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefgemeenschap.

Download attachments:

osj op facebook