Les origines de l’Ordre de Saint Jean

Pro Fide et Utilitate Hominum

OSJ Privacybeleid

U kunt de OSJ website bezoeken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze website verzamelt op dit moment enkel beperkte, anonieme statistische gegevens over het surfgedrag van haar bezoekers (zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina, …) om zo het surfgedrag van de bezoekers te kunnen vergemakkelijken. Hiertoe worden echter momenteel geen cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door een website die u bezoekt. Voor meer uitleg over het gebruik van cookies, kunt u terecht op de volgende website: https://www.allaboutcookies.org/. Van zodra deze website cookies zal gebruiken, zal er echter hiertoe een specifiek cookiebeleid worden opgesteld en op deze website worden gepubliceerd.

Daarnaast kunt u er ook vrijwillig voor kiezen om uw persoonsgegevens aan ons over te maken door een e-mail naar onze organisatie te sturen. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens de feitelijke vereniging Orde van Sint-Jan (“OSJ”), Prioraat van de Lage Landen, p/a Kanselarij - Gentstraat 84 -9700 Oudenaarde (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.). Uw gegevens zullen conform de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt (“Privacywet”).

Binnen dit kader zullen uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt om de door u gevraagde informatie aan u over te maken. Uw persoonsgegevens zullen dus niet verder worden verwerkt om u bijvoorbeeld nieuwsbrieven toe te sturen (tenzij u hiernaar uitdrukkelijk zelf heeft gevraagd).

Verder zullen uw persoonsgegevens ook niet worden gecommuniceerd aan derden, tenzij (i) aan bedrijven die voor rekening en onder controle van OSJ als third service provider persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld de web-hosting provider van OSJ) of (ii) wanneer dit wordt vereist door de wet (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure).

In overeenstemming met de Privacywet, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en daar waar gepast ook te verbeteren. Deze rechten op toegang en verbetering kunnen worden uitgeoefend door een verzoek met toevoeging van een bewijs van uw identiteit te richten aan Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. of per post toe te sturen op bovenvermeld adres. Bij klachten of vragen over uw privacy, kunt u ook via deze weg bij ons terecht.

Tenslotte willen wij u er nog op wijzen dat dit Privacybeleid enkel geldt voor deze website. Indien deze website snelkoppelingen bevat naar andere websites die niet door OSJ worden beheerd, kan OSJ niet verantwoordelijk worden gesteld voor de privacypraktijken van deze websites. OSJ is enkel verantwoordelijk voor haar eigen Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan op regelmatige tijdstippen worden herzien zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Daarom raden wij u ook aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. De laatste wijzigingen aan dit Privacybeleid dateren van juni 2016. 

osj op facebook