Les origines de l’Ordre de Saint Jean

Pro Fide et Utilitate Hominum

PRIORAAT LAGE LANDEN | Pinksterwens van onze Prelaat 19 mei 2024

27 mai 2024

OSJ Wapenschild

Adem in, de Geest van God
Adem in mij, Heilige Geest,
dat ik beseffen mag wat heilig is.
Stuw mij, Heilige Geest,
dat ik doen mag wat heilig is.
Verleid mij, Heilige Geest,
dat ik beminnen mag wat heilig is.
Sterk mij, Heilige Geest, dat ik beschermen mag wat heilig is.
Bescherm mij, Heilige Geest, dat ik het heilige nooit mag kwijt raken.

(Gebed van Sint-Augustinus)

 

Beste Zusters en Broeders,

Net zoals de leerlingen van de vroege kerk vervuld werden met de Heilige Geest,
zo worden wij, christenen, vandaag de dag vervuld en geleid door de Geest.
Het leven van de Kerk komt tot uitdrukking in de werking van de Geest,
geopenbaard in het lichaam van Christus en in de gemeenschappelijke reis van het volk van God.
Biddend, vertrouwend op de Heilige Geest en samen wandelend als christenen,
krijgt het volk van God een dieper begrip van het evangelie
en neemt het deel aan een transformerende dienst voor een rechtvaardige, vreedzame en hoopvolle wereld.
Tekenen van de Geest van God die in ons leven leeft en werkt,
zijn bijvoorbeeld te zien in de steun die we samen opzetten voor mensen in nood,
dichtbij en veraf, en voor zovelen die getroffen worden door oorlogsleed.


Laten we openstaan voor het ontvangen van de Heilige Geest,
wiens kracht de mensheid kan genezen en verzoenen en de samenleving kan transformeren.

Laten we bidden voor gerechtigheid en vrede en ons samen in nederigheid en hoop
toewijden aan de Geest van God die alles transformeert en verzoent.

Moge die H. Geest de geesten van mensen die geweld zoeken verlichten,
en hen een hart van vlees geven, een menselijk hart.

Mogen onze voeten geleid worden op de weg van gerechtigheid, waarheid, verzoening en vrede.

Moge de Pinksterboodschap om eenheid in verscheidenheid te zoeken ook ons, zusters en broeders,
inspireren om als gedoopten Zijn werk verder te zetten.

Pro Fide, Pro Utilitate Hominum!

Ik wens jullie allen een gezegend Pinksterfeest,

Eric Pétré KGSJ
Prelaat van het Prioraat van de Lage Landen

OSJ Wapenschild

Read 154 times

osj op facebook