Les origines de l’Ordre de Saint Jean

Pro Fide et Utilitate Hominum

Pro fide

Het Pro Fide staat voor het geloof in God zoals Jezus Christus dat bekend maakte en voor de beleving van evangelische waarden waarvoor het christendom staat.

De Orde is een oecumenisch Orde, wat wil zeggen dat zij zich richt tot alle christengelovigen, tot welke christelijke denominatie zij ook behoren, zoals Katholieken, Orthodoxen, Anglicanen, Lutheranen, enz.

Van de broeders en zusters van de Orde wordt een christelijke levenshouding en levenswandel verwacht, waarmee zij uitkomen voor hun christelijke overtuiging. Hierbij hoort, als van zelfsprekend, respect en verdraagzaamheid voor de overtuiging van anderen.

Binnen de Orde, zowel op het vlak van het Prioraat als op vlak van de commanderijen, worden er bezinningsmomenten en voordrachten en debatten over religieuze thema’s in de ruime zin georganiseerd om de broeders en zusters te helpen hun geloofsovertuiging te verdiepen en te actualiseren.

De Orde ziet het als haar opdracht om op een doorleefde en tegelijk eigentijdse manier gestalte te geven aan de christelijke boodschap en de christelijke geloofsbeleving.

PRO UTILITATE HOMINUM …………

item image1
item image2

osj op facebook