Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

Investituur 2021

De plechtige Investituur met Tafeldienst vond plaats op zondag 17 oktober 2021 in de Sint-Kwintenskerk te Leuven.
We mochten 3 ridders en 1 ridderdame in onze rangen opnemen en we verwelkomden 8 nieuwe donaten.
De link naar de foto-reportage is opgenomen op de private zone van deze website.


 

 

  

osj op facebook