Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

      In deze kille en prille aprildagen brengen wij u graag heugelijk en zonnig nieuws !! Ere-commandeur
De Commanderij Vlaanderen nodigt u hartelijk uit,via onderstaande link bezorgen wij u een kleine impressie. https://yout

osj op facebook