In dankbare herinnering aan Broeder Gereon Vanboesschoten

10 oktober 2018

Hierbij een mooie artikel over het leven en werken van Broeder Gereon zaliger,
u leest het na op het privaat gedeelte van deze website onder de rubriek "overige".

 

 

 

OSJ Op de bres

OSJ-Op de Bres steunt projecten in het binnenland en alle niet-DAC-landen. Enkele voorbeelden van binnenlandse projecten: steun aan palliatieve zorgprojecten en steun aan minderbedeelden via onder andere Poverello.

MEER INFO

OSJ STEUNFONDS

OSJ-Steunfonds biedt financiële steun aan projecten in alle DAC-landen. Deze landen zijn door de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de OESO erkend als ‘ontwikkelingslanden’ waarvoor prioritaire hulp nodig is.

MEER INFO