04 juni 2019

Commanderijraad Vlaanderen

Enkel op uitnodiging

meer info

In dankbare herinnering aan Broeder Gereon Vanboesschoten

10 oktober 2018

Hierbij een mooie artikel over het leven en werken van Broeder Gereon zaliger,
u leest het na op het privaat gedeelte van deze website onder de rubriek "overige".

 

 

 

OSJ Op de bres

OSJ-Op de Bres steunt projecten in het binnenland en alle niet-DAC-landen. Enkele voorbeelden van binnenlandse projecten: steun aan palliatieve zorgprojecten en steun aan minderbedeelden via onder andere Poverello.

MEER INFO

OSJ STEUNFONDS

OSJ-Steunfonds biedt financiële steun aan projecten in alle DAC-landen. Deze landen zijn door de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de OESO erkend als ‘ontwikkelingslanden’ waarvoor prioritaire hulp nodig is.

MEER INFO