25 september 2019

Open commanderijvergadering - commanderij Loon

Open Commanderijvergaderij Loon met als gastspreker Khalid Benhaddou die ons volgende thema zal toelichten :

meer info

Ledenboek versie 20180920

20 september 2018

Een nieuwe versie van het ledenboek is geboren !!

Met dank aan Broeder Florent Standaert.

U vindt het terug onder de rubriek "overige".

OSJ Op de bres

OSJ-Op de Bres steunt projecten in het binnenland en alle niet-DAC-landen. Enkele voorbeelden van binnenlandse projecten: steun aan palliatieve zorgprojecten en steun aan minderbedeelden via onder andere Poverello.

MEER INFO

OSJ STEUNFONDS

OSJ-Steunfonds biedt financiële steun aan projecten in alle DAC-landen. Deze landen zijn door de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de OESO erkend als ‘ontwikkelingslanden’ waarvoor prioritaire hulp nodig is.

MEER INFO