Rituelen, waarom we niet zonder kunnen.

18 september 2018

RITUELEN, waar we niet zonder kunnen ...

Broeder Herman De Dijn,
emeritus hoogleraar aan het Hoger Intstituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven,
stelt u graag zijn nieuw boek voor.

De boekvoorstelling leest u na op het privaat gedeelte van deze website bij de Commanderij Brabant.

OSJ Op de bres

OSJ-Op de Bres steunt projecten in het binnenland en alle niet-DAC-landen. Enkele voorbeelden van binnenlandse projecten: steun aan palliatieve zorgprojecten en steun aan minderbedeelden via onder andere Poverello.

MEER INFO

OSJ STEUNFONDS

OSJ-Steunfonds biedt financiële steun aan projecten in alle DAC-landen. Deze landen zijn door de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de OESO erkend als ‘ontwikkelingslanden’ waarvoor prioritaire hulp nodig is.

MEER INFO