25 september 2019

Open commanderijvergadering - commanderij Loon

Open Commanderijvergaderij Loon met als gastspreker Khalid Benhaddou die ons volgende thema zal toelichten :

meer info

International Herald 2018 - 03

18 september 2018

Broeder Jan Lambrecht biedt u graag
de nieuwe editie 2018/03 van THE INTERNATIONAL HERALD aan.

Deze is naleesbaar en downloadbaar op het privaat gedeelte van deze website.

 

OSJ Op de bres

OSJ-Op de Bres steunt projecten in het binnenland en alle niet-DAC-landen. Enkele voorbeelden van binnenlandse projecten: steun aan palliatieve zorgprojecten en steun aan minderbedeelden via onder andere Poverello.

MEER INFO

OSJ STEUNFONDS

OSJ-Steunfonds biedt financiële steun aan projecten in alle DAC-landen. Deze landen zijn door de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de OESO erkend als ‘ontwikkelingslanden’ waarvoor prioritaire hulp nodig is.

MEER INFO