Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders

Pro Fide et Utilitate Hominum

ROME : gedeeld gebedsmoment op 24 mei om 12 uur lokale tijd

24 mei 2020

Gebed voor 24 mei In een gedeeld gebedsmoment op 24 mei om 12 uur lokale tijd, drukken we onze wens uit voor een solidaire wereld.

Met onderstaand gebed zijn we wereldwijd 'in de Geest' verenigd.
Want alles is met alles verbonden.

 

Barmhartige God, Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat, U schiep ons naar uw beeld en vertrouwde ons de zorg toe voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis. U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land, opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat. Open ons verstand en raak ons hart, zodat we het geschenk van uw schepping behoeden. Wees onze hulp. Maak ons bewust dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen van ons is, maar van alle toekomstige generaties, en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te bewaren. Geef dat we er mee zorg voor dragen dat elk mens beschikt over voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen. Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de armsten en bij hen die het meeste risico lopen om achtergelaten te worden. Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens van isolatie om in hoop, zodat we een echte bekering van het hart kunnen ervaren. Help ons om creatieve solidariteit te tonen bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde pandemie. Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn, zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn. Meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen” . We vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

Common prayer for the fifth anniversary of Laudato Si’ Loving God, Creator of heaven and earth and all that is in them, You created us in your image and made us stewards of all your creation, of our common home. You blessed us with the sun, water and bountiful land so that all might be nourished. Open our minds and touch our hearts, so that we may attend to your gift of creation. Help us to be conscious that our common home belongs not only to us, but to all future generations, and that it is our responsibility to preserve it. May we help each person secure the food and resources that they need. Be present to those in need in these trying times, especially the poorest and those most at risk of being left behind. Transform our fear, anxiety and feelings of isolation into hope so that we may experience a true conversion of the heart. Help us to show creative solidarity in addressing the consequences of this global pandemic, Make us courageous to embrace the changes that are needed in search of the common good, Now more than ever may we feel that we are all interconnected, in our efforts to lift up the cry of the earth and the cry of the poor. We make our prayer through Christ our Lord. Amen.

  • Datum: 24 mei 2020
  • Aanvangsuur: 12u00
  • Prijs per persoon: Gratis